Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ropa

22. 5. 2009
Těžba ropy Dambořice V okolí Dambořic jsou nejvýznamnější naleziště ropy v České republice. Naleziště bylo objeveno v roce 1984 na SV okraji Nesvačilského příkopu a těží se od roku 1991, denní těžba je asi 400 m3 ropy. Těžba se postupně rozšiřuje do blízkého okolí (Uhřice, Žarošice). Svými ložiskovými vlastnostmi je toto ložisko unikátní. V současnosti je hlavním zdrojem ropy v České republice a svou produkcí představuje téměř 55 % denní těžby ropy u nás. Šedesát procent na Moravě vytěžené ropy míří za hranice. Moravská ropa neobsahuje téměř žádnou síru, a tak ji většina českých odběratelů přizpůsobených na odběr méně kvalitní ropy, nezpracovává. Po roce 2000 byl vybudován ropovod do Klobouk a podzemní zásobník plynu v Uhřicích. Na ložiscích ve Ždánickém lese se těží lehká, bezsirnatá parafinická až parafinicko- naftenická ropa. Její nejdůležitější akumulace jsou vázány na zvětralé horniny krystalinika a paleozoika, které jsou v podloží třetihorních jílovců. Zásoby ropy se odhadují na 20 let těžby. Ropa se nedistribuuje ropovodem, ale vlakem po kolejích. Jediným českým odběratelem je Paramo Pardubice, zbytek ropy směřuje do Rakouska, Polska a na Slovensko. Ze stránek =Kyjovsko= ed
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář